Mida silmas pidada akende ja välisuste valikul? 30. aprill 2017

Ajaleht Äripäev annab välja veebiraamatut “Kõik eramaja ehitusest 2017”. Veebiraamatu 8. peatükk keskendub Aru Grupile ehk mida silmas pidada akende ja välisuste valikul?  Artikklit Äripäevas saab lugeda SIIT

Suures plaanis võib akende ja välisuste valimisel olulised kriteeriumid grupeerida järgmiselt:

 • energiaväärtused (U-väärtus, päikesefaktor, valguse läbivus, selektiivsustegur, õhuläbilaskvus);
 • disain (tootevalik, materjalid, viimistlus, jaotused, eriklaasid);
 • ventilatsioon (akende avanemisskeemid, ventilatsiooniklapid);
 • turvalisus (ohutus kasutajale, kaitse sissetungimise vastu, turvaklaasid, turvasulused);
 • funktsionaalsus (avanemisskeemid, lukustuse erinevad optsioonid);
 • kasutusmugavus ( köetavad paketid, elektrilised avanemised, erilisad nagu kassiluuk ustes jne);
 • müranõuded (helikindlad klaasid);
 • ökoloogilised taotlused (naturaalsed materjalid puit ja alumiinium, viimistlusvõtted);
 • eelarve vastavus soovitud tulemusele.

Avatäited moodustavad olulise osa hoone eelarvest. Riskid on väga suured – kõige odavam pakkumine ei pruugi ostjale kokkuvõttes kõige soodsamat lõpptulemust anda. Erinevate pakkujate puhul on soovitav veenduda, et pakutud on samaväärseid tooteid ja teenuseid.

Optimaalne tulemus eeldab tellija, projekteerija ja avatäidete tootja väga head koostööd:

 • Kõik algab omaniku soovidest, mis peaksid saama arvesse võetud hoone projekteerija poolt;
 • Järgmises etapis on vaja asjatundlikku avatäidete müügitööd, keerukamate objektide puhul on mõistlik kaasata ka avatäite tootjafirma tehnoloog;
 • Järgneb asjatundlik objekti mõõdistamine paigaldaja poolt ja lõpliku tootespetsifikatsiooni valmimine, reaalne eelarve ja ajagraafikud;
 • Hinnata tuleb võrdselt nii avatäidete tootja kui ka toote paigaldaja võimekust hea tulemus saavutada.

Avatäidete paigaldustöö tähtsus on aastatega kasvanud

Tänane arhitektuur soosib hoonetes valgusküllasust. Soojapidavad klaasid ja -profiilid annavad energiatõhususe seisukohalt arhitektidele järjest vabamad käed. Nii on avatäited mõõdult kasvanud oluliselt suuremaks ning muutunud ka kaalult raskemaks. Täna võibki akendest ja välisustest rääkida pigem kui hoone fassaadiosadest, mitte enam klassikalises mõistes akendest-ustest. Järjest vähem on objektidel väliseid avatäiteid, mida võimalik käsitsi paigaldada. Gabariitidest tulenevalt on tänapäevases paigaldustöös elementaarne nii tõsteseadmete kasutamine kui ka võimekus lahendada keerulisi olukordi.

Lisaks on hoonete energiatõhususe taotlused karmistanud avatäidete paigaldusnõudeid ka sooja- ja tuulepidavuse seisukohalt. Kasutusel on erinevad lahendused, materjalid ja töövõtted, mis muudavad paigaldustööd omakorda keerulisemaks, riskantsemaks ja enam professionaalsust vajavaks.

Head avatäited ilma professionaalse paigaldustööta ei anna soovitud lõpptulemust. Paraku on eelmainitu kasvatanud ka paigaldustööde eelarve poolt.


Uksed-aknad ees, mis edasi?

Kui tahta head tulemust ja toodete kvaliteedi säilimist, peaks ehitustööd kavandama kindlasti selliselt, et hoonekarp oleks katusega kaetud ning ruumid kuivad, kui avatäited ette on saanud. Samuti ei ole pärast puidust tisleritoodete paigaldamist aktsepteeritavad veemahukad tööd hoones (näiteks betoonivalutööd). Tööde läbimõeldud planeerimine ehitusobjektil mõjutab olulisel määral avatäidete investeeringu õnnestumist ja kliendi hilisemat rahulolu tootekvaliteedi püsimise teemal.

Ei ole põhjust esimesel talvel liigselt muret tunda, kui hoone termopildistamine ei anna soovitud tulemust – hoones olev ehitusniiskus võib tekitada soojalekkeid ja avatäidetele kogunevat kondensatsioonivett. Eesti tingimustes vajab hoone ehitusniiskuse välja kuivatamiseks üht kütteperioodi. Elagem üks talv uues majas üle ning soojalekked on järgmiseks kütteperioodiks kadunud.

Kõik inimese loodu vajab hoolt, ka avatäited, mille puhul on oluline vajadusel teostada reguleerimis- ja hooldustöid – lukud-hinged vajavad aeg-ajalt õlitamist, profiilid ja tihendid puhastamist jne. Kui tekkib värvikahjustus, ei tohi parandusega viivitada. Kui peaks ilmnema aga mingi tõsisem probleem, tuleb viivitamatult nõu ja abi saamiseks pöörduda tootja poole.

Millal on õige aeg akende-uste tellimiseks?

Vajalik on piisav ajavaru. Tellija ja tootja koostöös projekti läbitöötamiseks, objekti mõõdistamiseks ning tellija otsustamiseks ja lõpliku tellimuse vormistamiseks kulub 2–3 nädalat. Avatäidete tootmiseks on vajalik 4–6 nädalat pluss 1–2 nädalat, millesse sobitatakse paigaldusgraafik.

Arukalt planeerides võiks alustada akende-uste tellimisprotsessi 9–10 nädalat enne soovitud päeva, mil avatäited peaksid avades olema.

Parima hinna saab, kui tellimus esitada jaanuaris-veebruaris, siis on veidi rahulikum aeg.

Puittoodete turul on tarbimine kerges kasvutrendis, Aru Grupi mahtude kasv eelmisel aastal ületas 10 protsendi piiri.

Aru Grupp on keskendunud valdavalt Hollandi, Jaapani, Iirimaa, Taani, vähem ka Norra ja Rootsi turgudele. Ekspordi kõrvalt püüame teenindada ka Eesti erakliente, kes soovivad avatäiteid, treppi või puitmaja. Kui ostja on huvitatud heast tulemusest ning valmis koos meiega oma projekti põhjalikult ette valmistama, leiame võimaluse pakkuda ja toota kliendile parim täna saadaolev lahend.

Arusaadav, et tellija, kes igapäevaselt ei ole ehitusega seotud, ei saa ega peagi avatäidete teemat detailideni tundma. Tahaksin julgustada, tulge ja küsige nõu! Ei ole asjatundmatuid küsimusi, kui eesmärk on hea tulemus.