Aru Grupp AS lanserte på markedet Simplestcabins-serien for småhus 19. december 2014


Aru Grupp AS lanserte på markedet Simplestcabins-serien for småhus, se  www.simplestcabins.com , www.simplestattefallshus.se