Garantiitingimused  

 
Aru Grupp AS annab akendele ja ustele 2...5 aastase garantii.
Meie ettevõte garanteerib oma toodete kvaliteeti kuni 5 aasta jooksul. Komponentide garantii on kuni 10 aastat. Garantiitingimused leiate pdf failist. Komponentide lõikes on garantii kestus ja ulatus toodud tabelis 1. Erisused garantiitingimustes on toodud p. 2-6. Aru Grupp AS ei garanteeri toote toimivust ja sobivust kokkulepitust nõudlikumates kasutusoludes.

Müügilepingu üldtingimused